real stories, The Anonymous Writer's Notebook, travel

Come home to Bali Raya

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

     Have you been to Bali? Or would you like to visit Bali Indonesia but you do not have time or enough money? Worry no more! There is a place in Laguna where you can feel the ambiance of Bali.

64458168_799363450467010_316822841024577536_o.jpg
BALI RAYA

This is Bali Raya Resort and Spa. From the word BALI + caliRAYA which located on the left side of the famous man-made lake in Caliraya Laguna. It definitely serves its purpose with the feels of Bali Indonesia.

64881702_799363483800340_3731618408836366336_n.jpg

A family of large fish will welcome you upon entering the resort. Bali is known to have the majority of fish which are broadly distributed and is known for its various marine life in the waters of Bali.

64668043_799362427133779_8865280482875539456_n.jpg

 

 

The ambiance will definitely let you feel like you are in Bali because of the well-constructed building and furniture.

64644339_799362763800412_8462443165037625344_n.jpg

 

 

 

 

The Resort has several rooms to choose from.

It has rooms for couples, families, and friends.

It also offers free breakfast.

The Laguna breeze will make you feel like you wouldn’t want to go back to the city anymore.

So what are you waiting for? Come home to Bali raya!

 

VIDEO: Come home to Bali Raya
FOR BOOKING AND INQUIRIES: Bali Raya

 

 

 

 

real stories, The Anonymous Writer's Notebook

“A simple act can have a big impact to others”

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

 

     I would like to share this story not because I want to brag about it but because I would like to send my appreciation to some people who never fail to support and love me in everything that I do…

The upcoming Ms. MSC Michelle Single Mother Charity Pageant 2019, is a pageant for a cause. This is for single mothers out there who continuously love and look after their children by being both the mother and the father… This is an event by Ms. Michelle Garcia, which will be held at Firewater Feast Station on July 7, 2019 at 6pm.

Right after the photoshoot at Firewater FEAST Station, I noticed a candidate who seemed to be a little shy and a bit timid. I figured that she’s lacking her confidence because of her smile…

I couldn’t sleep that night and I kept on thinking how I can be of big help to this mother… I heard about her story and for her, she would rather spend money on the school of her children than to spend for her personal use.

The ff. day, I talked to several friends who are into dentistry. I really wanted to help this mother to bring back her confidence so she can do her best for the upcoming event.

And guess what? They did not think twice about helping me/us in this advocacy for single mothers.

Thank you Docjojo P. Feliciano Jr. Dra. Bamby Ramos De Vera Dra. Merly Arroyo, Dra. Joyce, The Dental Clinic Feliciano & Associates for helping me in helping this mother. I know that you are all busy and are all attending to everybody’s needs, but you still took the time to help me in this advocacy.

Thank you so much for the love!

For others, this is just a simple act, but for us, this is a big help.

May God bless you all more and more each day…

 

Love Stories, Random Thoughts, The Anonymous Writer's Notebook, The Love Guru

Bet nya ako talaga or Bet nya ako dahil may pera ako? “Does he really like me or he only does because I have money and I can provide him everything?”

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

“Bet nya ako talaga or Bet nya ako dahil may pera ako?

The Love Guru (Q1)”

Ang unang tanong natin ngayon ay galing sa isang babae na sabihin na nating may kaya, may pera, may magandang trabaho at may marangyang pamumuhay. May nameet sya na guy na isa namang hindi nakakaangat sa buhay at tipikal na isang kahig isang tuka. (Our first message sender for today is a woman who has money, has a nice job and is living a good life. She met a guy who happens to be just a typical less fortunate guy).

Sabi nga nya, bakit daw ganon? Mahal sya dahil kailangan sya or kailangan sya dahil mahal sya? Lakas maka Jenny – Claudine Baretto, sa pelikulang Milan. (Just like what she mentioned, Why is it like that? Does he really love me or He only loves me because I have money and I can provide him everything that he wants/needs? Sounded like Jenny – Claudine Baretto from the movie Milan).

Bilang isang Love guru, ako ay taga payo lamang base sa side ng parehong partido at palagi kong sinasabi sa aking mga tagapakinig na kahit ano pa mang sabihin sayo ng ibang tao, ilang tao man ang tanungin mo ng opinyon nila, desisyon mo pa din ang masusunod. (As a love guru, I always have to advise based on the situation of both sides and I always tell my listerners/readers that whatever answers you get from people, still, you are the only person who is responsible of your decision and your feelings).

Simulan natin sa “Bet nya ako talaga or Bet nya ako dahil may pera ako at binibili ko ang mga gusto nya?” Una sa lahat tyang, kung mahal ka ng isang tao at nararamdaman mong mahal ka nya, wag mong kwestyunin kung mahal ka nya talaga o hindi. Kung sakali na meron ka man ibinibigay saknya o inireregalo sa kanya, yung ay dahil choice mo yun. kung sakali nmn na nagpabili sya sayo, ang daming dahilan na pwede mong gamitin para humindi kung ayaw mo, pero dahil gusto mo kaya bumili ka. Ganon lang kasimple yun. (Let’s start with her question, Does he really like me or he only does because I have money and I can provide him everything he wants and needs? First and foremost, if you really love the person, do not question him if he really likes/loves you or not. If you give him gifts, then that’s because it’s your choice. If ever, he asks you to buy things for him, there are thousands of reasons that you can use just to say NO. But since you like to give him what he asked you to, then it’s because it’s your choice. It’s as simple as that.)

Ang pagiging angat mo sa buhay ay hindi rason para hindi mo pagkatiwalaan ang pagmamahal ng isang tao sayo. Dito sa atin hindi na bago ang pagkakaron ng ganitong uri ng relasyon. At luma na din ang  ganito usapin na ang lalaki o babae eh maaaring maging isang pasanin ng isang taong nakakaangat. NGUNIT, hindi ito pang kalahatan. Maaaring may mga taong ganito pero meron din silang mga kanya kanyang dahilan. (Being a deep-pocketed person doesn’t mean you have the right to not trust a person about his/her feelings for you. This kind of situation is not unusual in our country. And this kind of story is also not surprising. But I am not saying that this is applicable to everyone. There might be people around you who are like the guy in the story or the girl. But let us also understand that they might have their own reasons why.)

Gaya ng:

  1. Hindi na nya kailangan magtrabaho dahil ayaw nya.
  2. Ayaw nya ng magtrabaho dahil sinanay mo sya na ibigay ang lahat ng naisin nya.
  3. Sadyang yun lang ang naabot ng kanyang kakayahan at hindi na nya kaya pa maghanap ng trabahong naaangkop sa kanya.
  4. Maaaring may mabigat syang dahilan gaya ng malubhang sakit, pamilya, or ugaling hindi katanggap tanggap sa loob ng isang opisina.

Like:

  1. He/ She doesn’t need to work because he/she doesn’t want to.
  2. He/She doesn’t want to work because you tolerated this kind of situation.
  3. He/She couldn’t find a job that fits his personality or educational attainment.
  4. He/She might be having a deeper reason such as not being fit to work, has a family problem or has an attitude problem.

Pero kahit anong uri pa ng estado sa buhay ng isang tao ang iyong makilala o mahalin, hindi ito kailanman magiging rason para sya’y iyong ibaba. Ang pagmamahal ng isang tao ay nararamdaman at hindi nakikita ng mata o nararamdaman ng bulsa. (But whatever status in life a person has, it doesn’t make him less of a person. Loving a person cannot be seen by the eyes nor felt by what’s in his or her pocket.)

So kung mahal ka nya at ramdam mong mahal ka nya, wag mong kwestyunin kung bakit. Maaaring ikaw ang ngayon na nakakaangat sa buhay at nakakapag regalo sa kanya ng magagandang bagay, at nasasayo na kung tatanggapin mo sya dahil wala sya naireregalo sa yo or wala pa syang pambili para maibigay ang pangangailangan mo. Pero tandaan, ang buhay ay parang gulong. Umiikot yan. Maaaring dumating ang panahon na ikaw nmn ang makaranas ng ganon. Hindi man sa kanya, baka sa iba. (So, if a person loves you and you feel like it’s true, then stop questionning the person or yourself if it’s real or not. Maybe right at this moment, it’s you who is more fortunate to give than to receive. It’s always up to you if you’d accept him even if he cannot provide you the same things that you are providing him. Remember, life is like a wheel. It might turn the situation upside down. It could be with the same person or not.)

Sa buhay, may 3 tao tayo na makikilala. Una, taong tuturuan natin, Ikalawa, taong tuturuan nmn tayo, Ikatlo, pareho. Stick ka dun, baka sakaling un na! 🙂

(In life, there’s always these 3 people that we/d meet. First, the person who will learn from us, Second, the person who will teach us and Third, both 1st and 2nd. Stick with him! It might be the one!)

61680597_2310517869063280_2026873871042347008_n.jpg

 

Events, The Anonymous Writer's Notebook, travel

How to go to Spacio Caliraya

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

     Spacio Caliraya is an events place located in Caliraya Laguna (a man-made lake).

A place where you can have your dream wedding, birthday or any occasion. It has it’s own swimming pool, ceremony area for a perfect garden wedding, casitas, a rustic-themed venue and more.

It is one of the best location in Laguna. Spacio Caliraya has been featured in famous blogsites as well.

In for a GLAMPING? They also have it! Soon…

Don’t forget to like their pages and hit the subscribe button!

Thanks for watching…

Plan N’ Style https://www.facebook.com/planNstyle/

Spacio Caliraya https://www.facebook.com/spaciocaliraya/

Calle Arco https://www.facebook.com/callearcopag…

 

Daily Quotes by TheAnonymousWriter, The Anonymous Writer's Notebook

Quote of the week

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

“The more people you trust, the more people ruin your life”

     See, you do not have to tell people about what you do everyday. You do not have to inform them about your whereabouts, your love life, your job, your plans and all. You are just giving them the right to meddle in your game.

You can just make your life simple by living in peace… You can have as much friends as you want, you can travel with your crowd countless times, you can always, always live life to the fullest but consider keeping things on your own… Or at least with a few people who believe in you.

Out of 10 people, there are only 3 who care. The rest belongs to your audience… 🙂

The Anonymous Writer's Notebook

All the SINGLE LADIES! Now, put your hands up!

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

Yes! Oh yes. Why are some women SINGLE? What are the possible reasons why these women are having a hard time finding the perfect guy to love them, support them and be with them forever? Or are they really looking for one?

There are thousands of reasons why we see SINGLE women everywhere.

And these are some..

26907418_1789307631092939_6254272239567009164_n.jpg
(c) Dan Tan

EXCESSIVE WORK

Women are sometimes workaholic, or should I say most of the time? GUILTY! Yes, I sleep at 4 in the morning and I wake up at 10 or 11am.. I go out with friends on Fridays or Saturdays — WITH MY LAPTOP. Yes, with my laptop on the table with a couple of beer or a cup of coffee. But men usually get intimidated when they see workaholic women. And they sometimes think that women have the power to overrule than to be submissive. They care more about their job than to think of what to wear on a date. Regardless of, women still have their own way of showing that they care for men and at the same time, they still have this touch which proves that they still value their worth as women. So — You are single because you do not give yourself time to love and be loved.

THE PERFECT GUY

Who would’ve thought that the perfect guy does exist. Doesn’t he? This has been one of the main reasons why some women that we meet everyday are still single. Some of them are looking for the perfect guy. But hey! There aren’t any. You might meet someone who is totally handsome and has the best attitude amongst all the men you’ve met in the past but has a bad reputation when it comes to dealing with his family. You might meet someone who respects his mother, sister, cousins, your siblings, your mother, your best friend and all the women in the world but is shorter than you. You might bumped into someone who has the “tall, dark and handsome” features which you’ve been searching for, for a long time, but is dying of cancer. See, nobody is perfect! There are many reasons to see the perfection in someone as long as you accept his flaws. We all deserve to have a perfect partner for us to be able to have a perfect relationship. But we must not find the perfect person because it doesn’t really exist. We can only have a perfect relationship if we learn to accept them for who they are. Well at least that might be possible. So — You are single because you are still looking for that perfect guy that you want to spend with for the rest of your life.

YOU LIVE YOUR LIFE TO THE FULLEST

Men are sometimes adventurous. But some women are more dauntless than men. They are the ones who would sign up FIRST, to try bungee jumping, wobbly roller coasters and other risk taking rides. I wonder why SOME men are sometimes even more afraid than these ladies. (Sshh, believe me. I met a lot.) Whatever way you may seem to have in living your life to the fullest – SOME MEN, are still sometimes afraid of taking risks. LITERALLY, taking the risk of loving a lady like you. So — You are single because you do not give others the chance to know the other side of you. Goes to show that you are a perfect epitome of “no boyfriend, no problem” type of woman.

I LOVE YOU… Thank you, I love myself too. 

Oh how you love yourself so much that you do not want yourself to get hurt. So you’d rather choose to stay single than to be in a relationship. So what you do is you try to be happy, going out with your so-called best friends and hang out with your guy friends because you are always one of the boys. You enjoy having a cup of coffee at a coffee shop near you reading books while your best friend enjoys meeting men at a party every Friday. You luxuriate in having more time at your fave beach in town. You relish being a couch potato than to go out on a date. But you are not getting any younger. And at the end of the day, at the end of every night life, at the end of each chitchat day with a friend, you still sleep alone… Oh yeah. With your fluffy dog on the floor. Hence, you drive yourself home and sleep, and repeat. Same old routine and you enjoy FREEDOM to the nth power! So — You are single because you are a very independent person that others think you are already happy being on your own.

PRIORITIES.. PRIORITIES.. PRIORITIES..

And being a girl friend or a wife of someone is not one of them. You enjoy taking your nephews and nieces at the mall on Sundays and you do not see yourself being a mother yourself. You would rather drive your mom at the nearest grocery store and shop on a Friday noon than to sit at the passenger’s seat of your boyfriend’s hot wheels. You would rather walk your dogs at the park while keeping your body fit. And even if you meet someone who might get interested in you while you are at the gym, you still do not make them one your top priorities. Odd but true. So — You are single because you do not include a partner as one of your top priorities.

I’M AN ASTUTE PERSON! DEAL WITH IT! 

A sagacious woman can handle any situation on her own. More and more women are becoming more educated, smarter, classier and independent while SOME men are becoming shoddy. I repeat — SOME men.. not all.. It can also be one of the reasons why you are not in a relationship. You sometimes tend to find someone who can catch up with your personality. Someone who matches your character and you can’t even try to be at least someone men can neutralize. You make them feel like you are someone they always have to look up to. Sometimes, we also need to act like a cowgirl. Try not to be scared of being simple. So — You are single because you are too smart to handle. Not your fault anyway.

HIGH STANDARD

Our standard is something that we value because we know our worth. However, sticking to that may result to not being able to find the person we are looking for. We may, at one point in time, but he might already be in a relationship, or he’s gay, or he’s a single dad. Still, not the person ton your bucket list. And because of this, you sometimes act like as if there are so many men in the world and there’s this one guy who is meant for you. YES! But remember, it may take too long before you meet that guy OR, you have already met him but you missed the bus. (wink) So — You are single because you are not ready to date someone who is not on the same level as you are.

 THIS CAKE IS EVEN BETTER THAN MY EX!

Some women are afraid of entering a new relationship because of how the previous one hurt her. BUT – men are all different. Nevertheless, we cannot blame them for being like that. Sometimes, they aren’t just ready for a new attachment. Give them time. So — You are single because you are still moving on. Or have you moved on? Well, that’s at least what you tell your friends.

26734184_1791397147550654_198341318897304573_n.jpg
(c) Dan Tan

 

Love can be lethal. It can cause you to death. That is why there are these beautiful women who are still single. They actually have their own reasons why. And just like what I mentioned, there are thousands of reasons. And these are just some. But then again, Love can also save us. Choice is ours.

 

DISCLAIMER: I posted this because I have met several women asking me why they are still single. And men asking me why I am single.

 

 

Daily Post Challenge, Featured Article of the Month, Random Thoughts, The Anonymous Writer's Notebook

Dancing

_-3

 

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

Please don’t tell me I can’t. Please don’t tell me I will never ever make it again. Please do not put me down. You have no idea how difficult it is to be in this situation. If only I could, I would.

The Dancing Shoes of a Hapless Boy

https://dailypost.wordpress.com/prompts/dancing/

Photo (c) https://www.facebook.com/danshades.tan