Love Stories, Random Thoughts, The Anonymous Writer's Notebook, The Love Guru

Bet nya ako talaga or Bet nya ako dahil may pera ako? “Does he really like me or he only does because I have money and I can provide him everything?”

©2016 TheAnonymousWritersNotebook

“Bet nya ako talaga or Bet nya ako dahil may pera ako?

The Love Guru (Q1)”

Ang unang tanong natin ngayon ay galing sa isang babae na sabihin na nating may kaya, may pera, may magandang trabaho at may marangyang pamumuhay. May nameet sya na guy na isa namang hindi nakakaangat sa buhay at tipikal na isang kahig isang tuka. (Our first message sender for today is a woman who has money, has a nice job and is living a good life. She met a guy who happens to be just a typical less fortunate guy).

Sabi nga nya, bakit daw ganon? Mahal sya dahil kailangan sya or kailangan sya dahil mahal sya? Lakas maka Jenny – Claudine Baretto, sa pelikulang Milan. (Just like what she mentioned, Why is it like that? Does he really love me or He only loves me because I have money and I can provide him everything that he wants/needs? Sounded like Jenny – Claudine Baretto from the movie Milan).

Bilang isang Love guru, ako ay taga payo lamang base sa side ng parehong partido at palagi kong sinasabi sa aking mga tagapakinig na kahit ano pa mang sabihin sayo ng ibang tao, ilang tao man ang tanungin mo ng opinyon nila, desisyon mo pa din ang masusunod. (As a love guru, I always have to advise based on the situation of both sides and I always tell my listerners/readers that whatever answers you get from people, still, you are the only person who is responsible of your decision and your feelings).

Simulan natin sa “Bet nya ako talaga or Bet nya ako dahil may pera ako at binibili ko ang mga gusto nya?” Una sa lahat tyang, kung mahal ka ng isang tao at nararamdaman mong mahal ka nya, wag mong kwestyunin kung mahal ka nya talaga o hindi. Kung sakali na meron ka man ibinibigay saknya o inireregalo sa kanya, yung ay dahil choice mo yun. kung sakali nmn na nagpabili sya sayo, ang daming dahilan na pwede mong gamitin para humindi kung ayaw mo, pero dahil gusto mo kaya bumili ka. Ganon lang kasimple yun. (Let’s start with her question, Does he really like me or he only does because I have money and I can provide him everything he wants and needs? First and foremost, if you really love the person, do not question him if he really likes/loves you or not. If you give him gifts, then that’s because it’s your choice. If ever, he asks you to buy things for him, there are thousands of reasons that you can use just to say NO. But since you like to give him what he asked you to, then it’s because it’s your choice. It’s as simple as that.)

Ang pagiging angat mo sa buhay ay hindi rason para hindi mo pagkatiwalaan ang pagmamahal ng isang tao sayo. Dito sa atin hindi na bago ang pagkakaron ng ganitong uri ng relasyon. At luma na din ang  ganito usapin na ang lalaki o babae eh maaaring maging isang pasanin ng isang taong nakakaangat. NGUNIT, hindi ito pang kalahatan. Maaaring may mga taong ganito pero meron din silang mga kanya kanyang dahilan. (Being a deep-pocketed person doesn’t mean you have the right to not trust a person about his/her feelings for you. This kind of situation is not unusual in our country. And this kind of story is also not surprising. But I am not saying that this is applicable to everyone. There might be people around you who are like the guy in the story or the girl. But let us also understand that they might have their own reasons why.)

Gaya ng:

  1. Hindi na nya kailangan magtrabaho dahil ayaw nya.
  2. Ayaw nya ng magtrabaho dahil sinanay mo sya na ibigay ang lahat ng naisin nya.
  3. Sadyang yun lang ang naabot ng kanyang kakayahan at hindi na nya kaya pa maghanap ng trabahong naaangkop sa kanya.
  4. Maaaring may mabigat syang dahilan gaya ng malubhang sakit, pamilya, or ugaling hindi katanggap tanggap sa loob ng isang opisina.

Like:

  1. He/ She doesn’t need to work because he/she doesn’t want to.
  2. He/She doesn’t want to work because you tolerated this kind of situation.
  3. He/She couldn’t find a job that fits his personality or educational attainment.
  4. He/She might be having a deeper reason such as not being fit to work, has a family problem or has an attitude problem.

Pero kahit anong uri pa ng estado sa buhay ng isang tao ang iyong makilala o mahalin, hindi ito kailanman magiging rason para sya’y iyong ibaba. Ang pagmamahal ng isang tao ay nararamdaman at hindi nakikita ng mata o nararamdaman ng bulsa. (But whatever status in life a person has, it doesn’t make him less of a person. Loving a person cannot be seen by the eyes nor felt by what’s in his or her pocket.)

So kung mahal ka nya at ramdam mong mahal ka nya, wag mong kwestyunin kung bakit. Maaaring ikaw ang ngayon na nakakaangat sa buhay at nakakapag regalo sa kanya ng magagandang bagay, at nasasayo na kung tatanggapin mo sya dahil wala sya naireregalo sa yo or wala pa syang pambili para maibigay ang pangangailangan mo. Pero tandaan, ang buhay ay parang gulong. Umiikot yan. Maaaring dumating ang panahon na ikaw nmn ang makaranas ng ganon. Hindi man sa kanya, baka sa iba. (So, if a person loves you and you feel like it’s true, then stop questionning the person or yourself if it’s real or not. Maybe right at this moment, it’s you who is more fortunate to give than to receive. It’s always up to you if you’d accept him even if he cannot provide you the same things that you are providing him. Remember, life is like a wheel. It might turn the situation upside down. It could be with the same person or not.)

Sa buhay, may 3 tao tayo na makikilala. Una, taong tuturuan natin, Ikalawa, taong tuturuan nmn tayo, Ikatlo, pareho. Stick ka dun, baka sakaling un na! 🙂

(In life, there’s always these 3 people that we/d meet. First, the person who will learn from us, Second, the person who will teach us and Third, both 1st and 2nd. Stick with him! It might be the one!)

61680597_2310517869063280_2026873871042347008_n.jpg